Theo đó, đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ.

Học sinh TPHCM. Ảnh: T.T.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Trong đó, từ năm học 2024-2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Các địa phương, các trường phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định hiện hành; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Đối với giá sách giáo khoa và vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GD-ĐT định giá tối đa.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thêm bộ sách giáo khoa giảm 20% giá bìa

Thêm bộ sách giáo khoa giảm 20% giá bìa

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều sẽ giảm tới 20% giá bìa cho năm học 2024-2025 khi được mua để trang bị cho thư viện các trường học.

NXB Giáo dục Việt Nam giảm giá bán sách giáo khoa

NXB Giáo dục Việt Nam giảm giá bán sách giáo khoa

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025.

Sinh viên phản ứng vì trường bất ngờ tăng học phí

Sinh viên phản ứng vì trường bất ngờ tăng học phí

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Hà Nội bức xúc vì học phí tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Lãnh đạo trường cho biết trong bối cảnh tự chủ, học phí cần có lộ trình tăng để đảm bảo cân đối thu – chi, đầu tư phát triển.


Share.