Không ít người sẵn sàng chi cả chục triệu đồng đưa những chú chó của mình đi huấn luyện nghiệp vụ để trở nên kỷ luật, nghe lời hơn hoặc giúp chủ bảo vệ tài sản.

Share.