Thay đổi bao bì là một chuyện nhưng chất lượng sản phẩm bên trong mới là điều người tiêu dùng thực sự quan tâm chứ? 

Đúng vậy, các sản phẩm Vinamilk đã, đang và sẽ liên tục  được cải tiến. Thực phẩm là phải ngon. Dù có quảng cáo hay đến mấy nhưng nếu người tiêu dùng không thấy ngon, họ sẽ vẫn bỏ mình. 

Sau tái định vị thương hiệu, dòng sữa Vinamilk Green Farm đã được giới thiệu. Xin kể lại một chút, chúng tôi bắt đầu quá trình tạo ra sản phẩm bằng việc làm những điều không tưởng.

Bài toán đặt ra cho bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) và bộ phận sản xuất là phải làm sao để có được sản phẩm chất lượng, ngon một cách ngạc nhiên. Hãy nhớ rằng, sữa tươi nếu không thêm thành phần nào khác thì rất khó để khác biệt hoá trên thị trường. 

Chúng tôi đã tìm tòi, thử và dù sai nhiều lần nhưng rồi cũng có những mẫu cơ bản đầu tiên. Tiếp đó, Vinamilk cải tiến mẫu thử, rồi cho ra sản phẩm cuối cùng. Ở đây, mấu chốt là công nghệ trong sản xuất dòng Green Farm – “công nghệ kép hút chân không”, lần đầu tiên được áp dụng.

Share.