Ngày 3/4, Bộ Nội vụ cho biết, tại hội nghị giao ban công tác quý I/2024, triển khai nhiệm vụ tháng 4 vừa diễn ra, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh ưu tiên trọng tâm cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý II.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Tuấn).

Bà Trà yêu cầu chủ động, phối hợp giữa các đơn vị liên quan, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ chính sách tiền lương.

Vụ Chính quyền địa phương phải tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ngoài ra, Vụ này phải phối hợp với các bộ, ngành thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp của các địa phương, “tránh dồn vào cùng một thời điểm”.

Nữ Bộ trưởng yêu cầu đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập huyện, xã.

Bộ trưởng Nội vụ cũng giao Vụ Cải cách hành chính tập trung hoàn thành Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, làm cơ sở tổ chức hội nghị công bố trong tháng 4 này.

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3, sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7.

Share.