Sáng 23/5, tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin thêm về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc này được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2023, để chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Cùng với đó, các địa phương cũng rất nỗ lực, quyết liệt để triển khai việc này.

Đến nay, cả nước có 54/63 đơn vị nằm trong diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, có 49 đơn vị cấp huyện phải sắp xếp, dự kiến giảm 12-13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp xếp là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ trưởng ghi nhận nhiều tỉnh, thành làm rất tích cực và hiện có 10 địa phương trình đề án lên Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện sắp xếp.

Điển hình là tỉnh Nam Định thực hiện rất quyết tâm, quyết liệt và sắp xếp rất ổn định, có nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi để giải quyết vấn đề cán bộ, công chức, viên chức, tài sản dôi dư. Dự kiến Nam Định giảm số lượng cấp xã khoảng 50 đơn vị.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, với việc sắp xếp trong giai đoạn hiện nay có 4 địa phương có số lượng sắp xếp rất lớn là Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM, Nghệ An.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý, một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp, chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề này.

“Tính thời gian chỉ còn mấy tháng nữa nhưng nhiều địa phương rất chậm, nếu không nhanh sẽ không kịp thời gian 30/9 phải xong. Đến thời điểm này mới có 10 địa phương đưa hồ sơ lên. Nếu như vậy sẽ rất khó khăn cho Chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý.

Bên cạnh đó, một số địa phương chỉ dựa trên cơ sở là các cơ chế, chính sách của Trung ương chứ không có nghị quyết riêng căn cứ vào thực tiễn của địa phương để giải quyết dôi dư và phương án sắp xếp các tài sản, tài chính dôi dư.

Cố gắng hoàn thành sáp nhập huyện, xã trước 30/9

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thông tin thêm, đến thời điểm này, xử lý về tài sản dôi dư còn tồn đọng khoảng 50% của giai đoạn trước là rất lớn. Còn cán bộ, công chức dôi dư xử lý rất ổn, cơ bản giải quyết triệt để và còn lại khoảng 8% trên tổng số rất lớn.

Về giai đoạn 2023 – 2025, Bộ trưởng cho hay, dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700, so với giai đoạn trước rất lớn. Số cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư dự kiến 21.700 người, cũng rất lớn và nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó khăn để thực hiện.

“Ban Chỉ đạo Trung ương, địa phương đang cố gắng để phối hợp chặt chẽ để chủ động phương án ngay từ khi xây dựng đề án để giải quyết vấn đề này. Nếu không sẽ khó và nếu để cứ thực hiện xong mới quay ra thực hiện sắp xếp, xử lý các vấn đề phát sinh không đồng bộ, không thực hiện được”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hiện nay nhiều nơi đang vướng mắc về quy hoạch, đặc biệt quy hoạch đô thị. Bởi nhiều địa phương gắn việc sắp xếp với thành lập đơn vị hành chính đô thị nên vướng với quy hoạch đô thị theo các quy định. Vì vậy, Chính phủ đang đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tháo gỡ vấn đề này.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang đánh giá, phân loại đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp. Bởi nhiều đơn vị nông thôn sắp xếp với đô thị và nhiều đơn vị đô thị của thị xã sắp xếp với đơn vị thành phố. 

“Tóm lại tinh thần chung, mong muốn các địa phương tập trung để cố gắng hoàn thành trước 30/9 để đảm bảo tinh thần nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Theo số liệu mới nhất, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ sắp xếp sáp nhập 49 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.247 đơn vị cấp xã. Sau sáp nhập, dự kiến sẽ giảm 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 624 đơn vị cấp xã.

Hà Tĩnh không còn huyện Lộc Hà sau sáp nhập

Hà Tĩnh không còn huyện Lộc Hà sau sáp nhập

Hà Tĩnh dự kiến sắp xếp, sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp huyện. Sau sắp xếp, tỉnh sẽ giảm 1 đơn vị, không còn huyện Lộc Hà; chưa sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh.

Phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh, sắp xếp 94 xã ở Nghệ An

Phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh, sắp xếp 94 xã ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Vinh và sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã còn 45 đơn vị.


Share.