Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 11/4/2024 thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng như sau:

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029.

GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

GS.TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường ĐH Y Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khoẻ.

GS.TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khoá 15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, giảng viên cao cấp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT – Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm các Ủy viên Hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hàng năm theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/4/2024; bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Bộ trưởng GD-ĐT: 'Trong giáo dục không được phép sai lầm'

Bộ trưởng GD-ĐT: ‘Trong giáo dục không được phép sai lầm’

“Trong giáo dục không được phép sai lầm, đối với lớp nhỏ càng thận trọng hơn nữa vì các cháu không tự điều chỉnh được”, Bộ trưởng GD-ĐT chia sẻ tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non.


Share.