Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 theo Nghị định số 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, năm 2024, Bộ Nội vụ tuyển dụng 8 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên vào công tác tại một số đơn vị thuộc bộ.

Cụ thể, Vụ Chính quyền địa phương tuyển dụng 2 công chức vào các vị trí: 1 chuyên viên về địa giới hành chính và 1 chuyên viên về tổ chức bộ máy.

Vụ Cải cách hành chính tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về cải cách hành chính. Vụ Công tác thanh niên tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực. Vụ Pháp chế tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên pháp chế.

Vụ Hợp tác quốc tế tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về hợp tác quốc tế. Thanh tra bộ tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về công tác thanh tra. Văn phòng Bộ tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ tổ chức Lễ trao Quyết định tuyển dụng công chức năm 2022. Ảnh: MQ

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện chung, các thí sinh dự tuyển phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định.

Ngoài ra, các thí sinh còn phải đáp ứng một trong 3 tiêu chuẩn:

Một là, đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

Hai là, đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

Ba là, đại giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Nếu thí sinh có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định thì đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn nêu trên và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học…

Các thí sinh trải qua 2 vòng. Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Văn phòng Chính phủ tuyển dụng 30 sinh viên xuất sắc vào công chức

Văn phòng Chính phủ tuyển dụng 30 sinh viên xuất sắc vào công chức

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng 30 chỉ tiêu công chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào các vụ, cục.

Bộ Nội vụ chiêu mộ 7 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào công chức

Bộ Nội vụ chiêu mộ 7 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào công chức

Bộ Nội vụ vừa thông báo tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017 (chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ).

Sinh viên xuất sắc chọn lương nghìn USD hơn là vào cơ quan Nhà nước

Sinh viên xuất sắc chọn lương nghìn USD hơn là vào cơ quan Nhà nước

Với các bạn trẻ có năng lực, cầm trên tay tấm bằng ưu tú, xuất sắc ra trường, họ thường chọn những công ty nước ngoài với thu nhập nghìn USD hơn là vào Nhà nước với mức lương vài triệu đồng dù đã được ưu đãi.


Share.