Chiều ngày 3/4, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa 14, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Hội nghị đã tiến hành các quy trình và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự. Ảnh: AC

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác giới thiệu nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, người được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ, khách quan, công khai, công bằng, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để đưa ra lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kết quả bỏ phiếu, các đại biểu thống nhất rất cao giới thiệu 1 nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa 14, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bộ Nội vụ tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào 8 vị trí công chức

Bộ Nội vụ tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào 8 vị trí công chức

Năm 2024, Bộ Nội vụ tuyển dụng 8 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên vào công tác tại một số đơn vị thuộc bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Bộ trưởng Nội vụ: Cải cách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu

Bộ trưởng Nội vụ: Cải cách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ trong thời gian tới là cải cách chính sách tiền lương; ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai.

Trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân sự Đại hội 14

Trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân sự Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.


Share.