Sáng 16/5, trước khi khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công.

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Hưng có thời gian dài gắn bó với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đi lên từ chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông lần lượt nắm giữ nhiều vị trí Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2011, ông làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2014 ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016 ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho đến nay.

Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thưBộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13.
Bổ sung ông Lê Minh Hưng vào Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bổ sung ông Lê Minh Hưng vào Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng vừa được bổ sung vào Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Share.