Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký văn bản gửi Bộ Tư pháp báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

Văn bản nhấn mạnh, bạo lực gia đình đã và đang gây bức xúc trong xã hội, làm suy giảm các giá trị, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thời gian qua, công tác thu thập, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình còn nhiều bất cập, có sự chênh lệch rất lớn giữa số liệu thống kê từ ngành văn hóa với cơ quan khác, đặc biệt với ngành tòa án và cơ quan điều tra.

Một người phụ nữ bị chồng bạo hành ở Hải Dương vào năm 2023. Ảnh: Hoài Thanh

Do báo cáo nhiều bước, quá trình tổng hợp số liệu thủ công nên độ chính xác không cao. Hơn nữa, nhiều cơ quan cùng tổng hợp số liệu, song chưa có sự kết nối liên thông với nhau, dẫn tới lãng phí nguồn lực, trùng lặp, không có số liệu chung khái quát tình hình bạo lực gia đình hiện nay.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện nghiên cứu đầy đủ, toàn diện để tính toán thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra. Theo đó, chỉ tính riêng bạo lực gia đình đối với phụ nữ đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,78% GDP.

Đến năm 2019, cuộc điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam đã ước tính bạo lực đối với phụ nữ gây thiệt hại 1,81% GDP (tăng 0,3%).

Kết quả điều tra bạo lực gia đình đối với phụ nữ công bố năm 2020 cho thấy, trên 90% phụ nữ bị bạo lực gia đình không tìm kiếm sự hỗ trợ từ tổ chức, đoàn thể và chính quyền cơ sở. Điều này cho thấy, người bị bạo lực gia đình ít nhiều chưa thực sự tin cậy vào sự bảo vệ, hỗ trợ khi họ bị bạo lực gia đình.

Trong khi đó, để thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin số liệu, phân tích, báo cáo số liệu về bạo lực gia đình từ thôn lên xã, xã lên huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh về Trung ương như hiện nay chi phí nhân công thực hiện rất lớn. Đó còn chưa kể các chi phí in ấn báo cáo, chi phí bưu điện…

Vì vậy, trong báo cáo gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh giải pháp chuyển đổi số trong xây dựng, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình sẽ giảm các chi phí. 

“Bạo lực gia đình gây thiệt hại kinh tế năm 2019 là 1,81% GDP, tương ứng với hơn 100.000 tỷ đồng/năm. Việc nâng cao hiệu quả trong phòng, chống bạo lực gia đình sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, từ đó giảm các thiệt hại về kinh tế. Mặt khác, việc số hóa các dữ liệu về bạo lực gia đình từ khâu khởi tạo, đến cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng được thực hiện dưới dạng số sẽ giúp giảm các chi phí cho giấy in, mực in, công in, gửi báo cáo… từ đó góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Giải pháp này mang lại các lợi ích xã hội to lớn so với chi phí đầu tư ban đầu, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam cũng như xây dựng nền tảng vững chắc, lâu dài cho công tác này trong nhiều năm tới”, văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu. 


Share.