Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, những năm qua, ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 9 triệu tấn, đóng góp khoảng 30% GDP của ngành nông nghiệp.

Dù đạt nhiều kết quả, Ban Bí thư nhận định ngành thủy sản Việt Nam phát triển chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…

Ảnh minh họa: Tiến Thành.

Bên cạnh đó, theo Ban Bí thư, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phối hợp, phát hiện, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa thường xuyên, đồng bộ.

Nhấn mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Ban Bí thư quán triệt quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng công tác vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện “từ sớm, từ xa”, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm, Ban Bí thư yêu cầu có chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống.

Ban Bí thư đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, đội tàu; xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không giấy phép, không đăng ký, không đăng kiểm.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, các cơ quan chức năng phải giám sát được 100% sản lượng thủy sản khai thác trên biển, tại cảng; không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài.

Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra và kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu…

Bên cạnh đó, theo Ban Bí thư, cần quan tâm đầu tư nguồn lực Nhà nước, khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thủy sản.

Cũng trong Chỉ thị này, Ban Bí thư nhắc lại yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước Châu Âu và EU, tăng cường biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”; không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ với các nước.

Đồng thời, theo Ban Bí thư, cần kịp thời đấu tranh ngoại giao đối với việc tàu cá, ngư dân Việt Nam không vi phạm khai thác bất hợp pháp bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý tại những vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định với các nước.

Share.