Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông tin về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai.

Cụ thể, chiều ngày 16/5, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai.

Bà Trương Thị Mai. Ảnh: XĐ

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Ban Công tác đại biểu; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 13/5 của bà Trương Thị Mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1053 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai.

Bà Trương Thị Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy.

Cũng trong hôm nay, Trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13. 

Bà Trương Thị Mai thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa 13

Bà Trương Thị Mai thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa 13

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Ủy viên Bộ Chính trị

Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13.


Share.