• 8/1988 – 6/1995


  Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam


 • 7/1995 – 12/1996


  Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam


 • 1/1997 – 10/1998


  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam


 • 10/1998 – 12/2000


  Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam


 • 12/2000 – 4/2004


  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam


 • 5/2004 – 2/2006


  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam


 • 2/2006 – 8/2008


  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006)


 • 9/2008 – 3/2009


  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


 • 3/2009 – 3/2011


  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


 • 3/2011 – 4/2018


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015


 • 5/2018 – 1/2021


  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương


 • 2/2021 – 3/2021


  Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (Chờ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương theo phân công của Bộ Chính trị)


 • 4/2021 – nay


  Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương


 • 6/2021


  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV


 • 16/5/2024


  Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị.

 • Share.