Theo đó, đối với tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo trên địa bàn huyện…

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật: cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thanh Phong nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (nhiệm kỳ 2015-2020) và nhiệm kỳ 2015-2020.

Cảnh cáo các ông, bà Trương Trung Lập nguyên Phó Bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2016-2021); bà Trần Thị Yến Châu – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2010-2015), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2011-2016). 

Ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Hồng Bon – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2011-2016); nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020)

Khiển trách ông Đoàn Thanh Lộc – ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025), Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (nhiệm kỳ 2021-2026); nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông…


Share.