Mỗi ngày, các đền chùa, cơ sở tín ngưỡng của Ấn Độ tiếp nhận hàng nghìn tấn lễ vật cúng bái. Những lễ vật này chất cao như núi này nếu bị bỏ đi sẽ là một sự lãng phí nghiêm trọng.

Mỗi ngày, sau khi được làm lễ, hàng tấn đồ lễ  trong các cơ sở tín ngưỡng của Ấn Độ nếu không được xử lý sẽ bị đổ xuống sông hoặc xuống biển, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, các start-up của nước này đã tìm cách để biến những thứ đồ đã được dâng cúng thành những sản phẩm có ích, giúp họ có thể thu được lợi nhuận.

Share.