Trần Đại Nghĩa (1913 – 1997), tên thật Phạm Quang Lễ, là giáo sư, kỹ sư quân sự và vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông bộc lộ tư chất thông minh từ nhỏ, thi đỗ nhiều trường nổi tiếng của chính quyền thuộc địa, sau đó tiếp tục tới Pháp để học tập và làm việc.

Tháng 6/1946, hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến ngoại giao sang Pháp, Trần Đại Nghĩa đến sân bay Le Bourget để gặp Bác. Cũng trong dịp này, ông được Bác thuyết phục về nước tham gia kháng chiến, chế tạo vũ khí, giúp nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Đến tháng 9/1946, Trần Đại Nghĩa từ bỏ mức lương của kỹ sư trưởng là 5.500 franc/tháng (khoảng 22 lượng vàng) để về Việt Nam cùng Bác trên chiến hạm Dumont d’Urville, mang theo 1 tấn tài liệu về vũ khí mà ông thu thập được.

Share.