Ngày 13/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Một góc TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi)

6 lãnh đạo cấp huyện bị phê bình vì chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn; thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Ông Trần Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức có liên quan.

Đồng thời, phối hợp giải quyết dứt điểm hồ sơ bị chậm trễ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5.


Share.